Adó 1% – Csepel FC SE

Kérjük, jövedelemadója 1%- ával támogassa ön is a Csepel FC SE- t , s felajánlásával járuljon hozzá egyesületünkben zajló utánpótlás-neveléshez.

A befolyt összeget a Csepel FC SE, (egyéb támogatásokat csupán mérsékelten élvező egyesületünk) utánpótlásának támogatására fordítjuk. Ehhez az szükséges, hogy a NAV nyilatkozaton feltüntessék a kedvezményezett adószámát.
Név: CSEPEL FC SE
Adószám: 18244580 – 2 – 43
Teendők:

Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

Az e- SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

A személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
az e- SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

A nálunk futballozó gyerekek nevében is köszönjük szépen!